Spildevandsudvalget

Her kan I finde info om hvad der sker i spildevandsudvalget samt diverse dokumenter fra Moe, Arbejdernes landsbank osv (Siden er under udarbejdelse)


Nyhedsbrev fra din haveforening – Spildevandsprojektet 

 

Her hvor vi nærmer os julen, under hårde Covid-19 restrektioner, er det måske en god ide med lidt info om hvordan det går med spildevandsprojektet, og haveforeningen i almindelighed. 

 

Din ret og lov til at besøge haveforeningen: 

Du skal huske at hele haveforeningen er en byggeplads, hvorfor der er mange begrænsninger 

 • Du må frit færdes i haveforeningen, inden for følgende rammer 
 • Det skal være lyst, når du er på vejene. 
 • I perioden fra Fredage kl.16,00 til Søndage når det bliver mørkt 
 • Desuden 24/12-2020 – 03/01-2021 
 • Det er tilladt at overnatte i samme perioder. 
 • Vintervand kan tappes fra hane på skur der står langs have 38, tæt på opslagstavlen og vej 1 
 • Du må ALDRIG 
 • Flytte – fjerne – passerer afspærring af veje eller områder 
 • Såfremt din have er bag afspærring, kan du IKKE få adgang lige nu. 
 • Du må heller ikke 
 • Køre din bil ind i haveforeningen. Det er en byggeplads, og din bil SKAL blive udenfor lågen. 
 • Cykler – knallerter – motorcykler o.s.v. er heller ikke velkomne. 
 • Du må gerne besøge haveforeningen til fods. 
 • Benyt fodtøj der kan tåle vand og mudder 
 • Det er IKKE nemt, at benytte rollator. 

 

Hvor langt er vi (Gottlieb) nået med projektet? 

 • I sviget ved have 25-26-27 samt 50-51.  
 • Her er der gravet ned og sat en opsamlingsbrønd, der samler al spildevandet, fra vores haveforening, samt en lille del af Tornhøj. 
 • Der er også gravet og lagt en pumpebrønd ned. Denne skal pumpe alt fra samlebrønden ud af haveforeningen. 
 • Der kan stadig være huller, hvorfor adgangen til disse haver kan være forhindret 
 • Vej 2 her er der gravet forbi haverne 25-24-23-22-21-20-19-18 samt 50-49-48 og 46 der alle har fået eller får om lidt, anlagt jeres 2 brønde. 
 • Desuden er der gravet over til laden og have 17. 

 

Vej 1, her er der ikke sket så meget endnu, men vejen er spærret omkring have 14/48 

Når gravehold er færdige med vej 2, vil de starte på vej 1 

 

Have 34-35-36-37, her er man færdig med gravearbejdet, og brønde er sat. Man er næsten helt færdige her 

 

Stor P-plads og indkørselsvej. Her skal jo anlægges spildevands system langs haverne 33 og 32, samt tryk rør og brugsvands rør. Dette bliver nok noget af det sidste i februar-marts 

 

Laden: 

Laden blev som alle de gamle medlemmer godt vist, en udfordring, som nu burde være løst.  

Udfordringen går på at de gamle spildevandstanke ligger halvt inde under kontoret, hvorfra rørene fortsætter ind under laden. 

 • Kontoret er blevet helt ryddet. 
 • Gulvet i kontoret er taget op. 
 • Rørene er blevet gravet fri. 
 • De vil blive forbundet med det nye kloaksystem. 
 • De gamle tanke bliver fyldt med sand. 
 • Senere vil der blive lagt ny isolering, og gulv på igen. 

 

Juleferien: 

Vi prøver at få præcise adgangsforhold og spærringer beskrevet til jer alle torsdag 23/12-2020, så ingen besøger haven forgæves. 

 

Indbrud: 

Så vidt vi ved, har der IKKE været indbrud i kolonihavehusene. 

MEN ………. Byggepladsen har haft flere uvedkommende på pladsen. 

Den ene gang er der stjålet dæksler, den anden gang er der stjålet strøm, således at man med vinkelsliber har, kunne skære kæden på porten i tre stykker. 

Når ja, og så forsvandt der også en brændstof pumpe og ca.950L Diesel. 

Det er derfor MEGET VIGTIGT at du altid låser lågen HVER GANG du går igennem den – lås den meget gerne med 2 omgange. 

 

Dæksler: 

Alle brønde, er fra start, født med dæksler er kun kan tage et tryk på under 500kg. 

Alle de brønde, der kommer til at stå i medlemmernes P-pladser/indkørsler vil derfor få et andet dæksel på der kan tåle trykket fra en bil. Samtidig beskytter det toppen af brønden, imod tryk fra siden. Disse dæksler koster ca. 2100,- (for begge 2) som den enkelte have kan betale over havelejen. 

 • Hvis du af den ene eller den anden grund, ikke ønsker disse dæksler, skal kasseren have skriftlig besked senest 31/12-2020. Samtidig overgår ansvar at det holder til havelejer. 
 • Hvis du ikke har brønde i din indkørsel/P-plads, men gerne vil have de stærkere dæksler alligevel, skal kasseren ligeledes have besked herom. 
 • Alle andre ønsker vedr. dæksler skal også til kasseren – skriftligt. 

 

På gensyn – Spildevandsudvalget - Bestyrelsen