3. juli 2019

REFERAT 3. juli 2019

Bestyrelsesmøde i H/F Skrænten tirsdag den 03-Jul-2019 i Laden

 

Tilstede: Iben, Karin, Tine, Thomas, Steen og Maria

Referent: Maria

 

Overdragelse af økonomiansvar til kolonihaveforeningen

Iben og Steen skal til møde i banken, hvor Iben skal påføres som formand for foreningen og omkring kolonihaveforbundets adgang til vores konto, samt omkring oprettelse af dankort, således at vi kan mobilpay til tilbagebetaling af feks. Depositum.

Iben og Steen finder en dato for mødet og får det arrangeret. Mødet skal være afholdt inden den ekstraordinære generalforsamling.

Steen minder alle om at der i forbindelse med indbetaling på mobilpay skal skrives en tekst omkring hvad der indbetales for, således at det fremgår tydeligt på kontooversigten, ellers bliver regnskabet meget vanskeligt at få overblik over.

 

Manglende indbetalinger af haveleje

Der blev fulgt op på manglende betaling af haveleje.

 

Salg af haver

Have 50 er sat til salg. Salgsopslag er ophængt i skab – intern slag til 12. juli 2019. Ejer fremviser selv internt. Fremvisning til venteliste vil foregå lørdag den 13. eller søndag den 14. Steen kontakter ejer vedr. nøgle.

Steen udsender mail til venteliste. Ventelisten består pt af 8.

Vedr. åbning af venteliste skal vi asap finde ud af hvordan vi skal håndtere kravene fra Gladsaxe kommune om fortrinsret før vi åbner listen. Iben rykker Tom fra Kolonihaveforbundet for svar fra kommunen.

 

Spildevandsprojekt

Møde har været afholdt både i Skræntens spildevandsudvalg og i det fælles udvalg.

HF Samvirkes bestyrelse er blevet væltet. Samvirke er stadig med, men kan ikke tage føring på noget i fællesprojektet. Der er planlagt fællesmøde den 9. juli hvor Iben følger op på om det stadig er relevant.

Den 25. august holdes der et infomøde med Moe og banken her i HF Skrænten. Ekstraordinær generalforsamling planlagt til 8. september.

 

Aktivitetsudvalgs aktivitet

Fællespisning den første weekend i juli aflyses, og der arrangeres ny på en hverdagsaften. Christina udsender besked i skab & facebook.

 

Haveblad

Steen spørg efter input til indhold. Storskralds afhentning og den nye ordning blev diskuteret.

Nye datoer på affald indsættes.

 

Affald

Vi er blevet informeret omkring at der skal etableres fast underlag på hele indkørselsvejen frem til affaldscontainerne. Vi afventer kontakt fra kommunen vedr. nærmere syn.

Vedr. storskraldsløsningen afventer vi mulighederne for hvilke containere vi har plads til inden der træffes en beslutning omkring hvilken løsning vi vælger.

 

Fællesarbejde

Skal alignes bedre med bestyrelsen – Lone og Birthe inviteres på bestyrelsesmødet, inden den 17. august.

 


H/F SKRÆNTEN


Copyright © All Rights Reserved.